Stikkordarkiv: Munkehaugen

Gamlebyens historie

HISTORIKK

Offentlig almueskole – Realskole – Handelsskole – Foreningenes hus – Allaktivitetshus – Kultursenter– Munkehaugen scene

1872
Byen skole ble ferdig i 1872 på Munkehaugen midt i sentrum.

1963
Folkeskolen ble avviklet i 1963.

1985
Den etter hvert sterkt nedslitte handelsskolen legges ned og 1500 kvm overdras til Arendal kommune.

1986
Rockeband, folkedansere i Austegdelaget, SOS-rasisme, Arendal Rock Klubb får utlevert nøkler på kulturkontoret og tar i bruk lokalene.
Munkehaugen skoleavdeling, biblioteket og sosialkontoret tar i bruk enkelte lokaler.

Kulturkontoret ber rådmann og formannskap 26. januar om at skolen avsettes til kulturformål.

1987
Sivilarbeider Birger Nilsen er flyttet inn på “gamlebyen skole” og låser opp for nå daglig 160 brukere.
Arendal bystyre vedtar 23.november ny kommuneplan der det bl.a. heter : “Etablering av foreningenes hus i byens gamle skole”.

1988
Rådmannen vil selge bygget for 1,3 mill.
Husets brukere er nå 12 rockeband, 100 folkedansere, 8 elever og 2 lærere, foreninger med 150 medlemmer. Brukere organiserer seg med eget interimstyre, forbereder egen stiftelse og får politisk støtte. Kulturkontoret sterkt med i arbeidet gjennom Mats Aronsen.
Ordfører Ivar Bollmann Pedersen, politikere fra høyre til venstre, og brukerene feirer et utsettelsesforslag om salg med dans og konsert 7.november.
Det interkommunale flyktningekontoret tar kontakt med tanke på samlokalisering av et “Internasjonalt kultursenter”.

1989
19. januar slutter formannskapet seg til planene fra interimstyret om å leie ut bygget til en stiftelse vederlagsfritt i 10 år.
24.mars dannes “Stiftelsen Gamle Byen Skole Internasjonale Kultursenter”.
Stifterne er: Austegdelaget, Arendal SOS-rasisme, Gamlebyen Musikerforening, Arendal Rock Klubb, Nidarkretsen flyktningekontor og Arendal kulturkontor.
Som undertegnes av: Kjell Birkeland, Tunne Torstveit, Ole Johan Lillegaard, Lisbeth Andersen, Kjell Sjursen og Tellef Goderstad.
Prosjektleder Dagfinn Wold Haavik ansettes gjennom kulturkontoret i august.

Et omfattende ombyggingarbeid tar til:
1000vis av dugnadstimer fra brukergruppene.
25 ungdommer gjennom “Arbeid for trygd”
1.000.000 fra Arbeidskontoret.
700.000 fra Kulturdepartementet.
100.000 fra Utlendingsdirektoratet.
350.000 fra Rusmiddeldirektoratet.
350.000 fra Nidarkretsen flyktningekontor.

1990.
“….en modell til etterfølgelse for resten av Norge og i andre land.”
Thorvald Stoltenberg, Agderposten 18.sept.

16.-17. juni åpner “Gamle Byen skole” dørene for byens befolkning med Internasjonalt Marked, Rockmaraton og “KafeKafe”. 900 deltar i festen.
Fra avisene : Folkefest på Gamle Byen – Fargerik kulturutveksling – Fargesprakende folkefest.
“SILKEVEIEN” etablerer seg på aktivitetssenteret der 15 innvanderkvinner skal utvikle tekstilprodukter i silke.

15. september åpnes kultursenteret offisielt av daværende FN,s høykommisær for flyktninger – Thorvald Stoltenberg:
“Et kultusenter som dette er grunnleggende viktig ikke bare for utlendinger og innvandrere, men først og fremst for oss. Arbeidet og innstillingen som ligger bak kultursenteret, og ånden som regjerer her, er selve symbolet på trygghet og det framtidige Norge vi ønsker å leve i. Å komme hit og oppleve Gamle Byen Internasjonale Kultursenter, gir meg inspirasjon og styrke til videre arbeid. Det som er skapt i Arendal er en modell til etterfølgelse for resten av Norge og i andre land.”

SOS-rasisme feirer 5-årsjubileum i Arendal samtidig som Arne Myrdal satt i fengsel for å sone dom for å ha planlagt å sprenge asylmottaket på Tromøy. Rock-turne i Kafe Munken, internasjonal dansekveld med 200 tilhørere, video om kultursenteret ferdig fra Media Service samt fotomontasje ved Eirik Sørsdal.

1991
“….et pustehull i all likegyldigheten.” Dagbladet 8.sept.

Kultursenteret skifter navn til “Arendal Internasjonale Kultursenter” – som følge av at de 5 Nidarkretskommunene blir sammenslått til en kommune.
Stiftelsen mottar støtte fra Utlendingsdirektoratet og Arendal kommune til å lønne daglig leder, vaktmester, kafeansatt.

Arendal Dramatiske oppfører “Kong Ubu”, alternativt moteshow, Regnbuen barnehage flytter inn, 200.000 til lydanlegg fra “rock-millionen”, KIDCAFE åpner verdenen opp elektronisk for barn i Kafe Munken, 1.maifrokost, bruktplate-messe, en rekke konserter, åpent hus – internasjonalt marked – verkstedutsalg fra Silkeveien – 1000 besøkende, miljøutstilling, etablering “Internasjonalt Forum i Arendal”, rock mot rasisme, arrangement FN-dagen, “jul over alle grenser” , TV- Agder inn som ny brukergruppe, Halloween arrangeres for 3. gang.

1992
“….har blitt en voksende kraft i forståelsen av egen og andres kultur…..” Kulturnytt nr 2.
Over 20 organisasjoner/virksomheter og dermed over 1000 personer er nå inne som faste brukere på allaktivitetshuset.
50 kulturarrangement ble avholdt med over 90.000 innom allaktivitetshuset – bl.a. :
Nasjonal sjakkturnering, 8.marsfeiring, teatergruppe fra Afrikansk kulturformidling, Dragekurs og flyging, ny cabaret-forestilling fra “Arendal storkommunale Cabaret Ensamble”, Ramadhan-feiring, Brekka-revyen , tidligere Israel-ambassadør Torleiv Anda åpner palestinsk fotoutstilling “Intifadaens barn”, det 3. Åpent Hus med over 1500 besøkende, Nicaraguansk teatergruppe med forestillingen “Popul Vuh, multimediaforestilling med Sigbjørn Nedland, Arendal Sosialdemokratiske Forum starter opp med sitt første møte med Rune Gerhardsen, FN’s menneskerettighetsdag.
Kommunen vedtar tilskudd på 400.000 i 4 år – med 50 mot 3 stemmer.
Kafe Munken etableres som ASVO-bedrift/kommunalt aksjeselskap.
Dagbladet om kultursenteret: ” et pustehull i all likegyldigheten.”

1993
“…se bare på den store tilstrømningen til Arendal Internasjonale Kultursenter, som også vi politikere støtter helhjertet opp om.” Ordfører Einar Livolden, Fagbladet nr. 6 / 93.

Thomas Hylland Eriksen innleder til debatt om “Tverrkulturelle muligheter”, FN,s internasjonale dag mot rasisme markeres for 5. gang med rockekonsert og fakkeltog, Litteraturkveld, større presentasjon av senteret i Fagbladet til Norsk Kommuneforbund, påskerock, TV-Agder legges ned, Færøysk utstilling, “Rock-for-trygd-sekretær” etablert som den første i sitt slag i Norge, innvandrere tar initiativ til en organisasjon som skal jobbe med informasjon og aktivitetsutvikling, Silkeveien gjør suksess på Moteuken i Oslo, blinde Conrad Krøger får jobb som foreningssekretær på allaktivitetshuset, “Altiplano” fra Chile holder konsert etter en workshop på senteret for musikere i Aust-Agder, samarrrangement med Norsk Kommuneforbund – Odd Andreassen innledet til debatt om “På sporet av framtiden”, Ungdomskampanjen mot rasisme, 7 rockekonserter, organisasjonskafe, filmkvelder

Ombyggingprosjekter ferdige: øvingsrom, foreningsrom, speilsal, verksted.
Ny avtale med Arendal kommune undertegnes. Utomhusplan utarbeides.
Virksomhetsplanlegging legges til grunn for arbeidet.

1994
“….en perle i alle regnbuens farger.” Yousef Haijar, Agderposten 10.juni.

5 utstillinger, 12 konserter, 4 forestillinger – bl.a. “Broen” ved en multietnisk gruppe fra Bosnia, 4 åpne møter om internasjonale tema, vietnamesisk ungdomstreff hver måned, Ramadhan-fest, jule/nyttårsfest med 200 deltakere, opprettelse kontor for SOS-Bosnia.

Åpent Hus flytter ut av borggården og ned til Kanalplassen/Pollen – som del av Internasjonalt Marked.
Arendal Internasjonale Kulturgruppe oppstartet.
Ombyggingsprosjekter ferdig: kjellergang/toaletter, møterom, innredning foreningsrom.

1995
“…imponerende markering av FN-50års jubileum.” FN-sambandets årsmelding.
4 forestillinger – bl.a. “Steinsoveren” ved teatergruppen Spurv med bosniske og norske ungdom, 4 utstillinger, diverse konserter, 11 arrangement i.f.m. markeringen av FN – 50 år ; dagsseminar om Kosovo, Oddbjørn Leirvik innledet til debatt om “Møte med islam” – møte om krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia – møte om Internet og solidaritet ved Åke Bjørke fra GRID-Arendal,

Oppstart prosjekt FARGERIKE ARENDAL – innvandrerstyrte aktiviteter.
Oppstart prosjekt POST PESSIMISTI – forsoningsprosjekt for ungdom fra det tidligere Jugoslavia, ansettelse prosjektleder, deltakelse fra nær 30 ungdom i fylket.
Ombyggingsprosjekter: lokaler 3.etasje oppusset, bygget malt delvis utvendig, ganger malt og nytt belegg. Kommunen bidrar med kr. 720.000.

1996
“….ungdomsprosjektet… barna lærer masse om andre kulturer.” Rektor Ragnvald Ugland, Agderposten 8. november
Fargerike Arendal ved Yousef Haijar står bak en rekke tiltak og aktiviteter ; informasjonsbesøk på en rekke skoler/besøk på senteret av skoleklasser,
Informasjonskvelder for innvandrere, familiekvelder med 100 – 200 deltakere, fotball-og volleyball-turneringer, musikkgruppe, vennekontaktgruppe, ungdomsprosjekt i samarbeid med Stinta Ungdomsskole – bl.a. foredrag v/Magne Raundalen for 500 frammøtte, Ramadhanfest, julefest. Privat kunstskole in som leietaker.

Post Pessimisti avholder Internet-kurs, deltar på internasjonal leir på Hove, avholder en drama/teater-workshop med 25 deltakere – foruten sine lørdagssamlinger annenhver lørdag.
Internasjonale tema drøftes på åpne annonserte møter – bosnisk og kurdisk film, toleranse ved Fartein Valen Sendstad, FN-dagen.
6 konserter avholdes av Arendal Rock Klubb.
Ombygningsarbeidet skyter fart med: oppusning av hele borggården, drenering ved ytterveggen – samt nydelige dekorasjoner i trappeoppgangen.
Internasjonalt Marked avholdt for 3.gang.

1997
“….en stor takk til kultursenteret!” Arild Stokken Folkehjelper’n, LO-selkretær
NETTVERKET av innvandrere/organisasjoner etablert med Kapombo Uazuvara Katjivena som leder.
Internasjonalt Marked hadde 65 utstillere og ble besøkt av 8000 mennesker.
Fargerike Arendal opprettholdt og videreutviklet samtlige aktiviteter fra 1996.
AIK blir en del av Fellesaksjonen Mot Rasisme sammen med LO og Norsk Folkehjelp – avholder dagskonferanse, samling på Hove, konsert med Kirsten Bråten Berg og “Fra Setesdal til Senegal”.
Daglig leder og prosjektansatte deltar i MOD-programmet; Mangfold og Dialog.
AIK legger fram konkrete planer til Arendal kommune v/ kulturkontoret for etablering av et “organisasjons-hjelps-kontor” på allaktivitetshuset.

1998
Prosjektet ETC – FRA EVENTYR TIL CYBERSPACE etablert med støtte fra Norsk Kulturråd og Norge 2000 A/S – 1.000.000 over 2 år. Prosjektleder Nishi Asdal og Barbara Markhus engasjert i forprosjektperiode.
Som ledd i omstillingsarbeidet i Arendal kommune går stiftelsen med på å halvere bemanningen på kultursenteret ved at stillingen vaktmester/kulturarbeider ikke utlyses når daværende Bård Buer slutter
Formannskapet vedtar 14.12 at ” Arendal Internasjonale Kultursenter skal opprettholdes og videreutvikles med de nåværende aktivitetene”.

1999
Sysselsettingsgruppen fra Bomuldsfabrikken flytter ned på allaktivitetshuset og som kompensasjon for gratis leie av lokaler utfører gruppen vaktmesteroppgaver/ utleie/ renhold.
Bystyret vedtar i møte juni at Arendal Internasjonale Kultursenter skal legges inn under den nye resultatenheten Kultur/fritid – i tråd med forslag fra stiftelsens styre.
Prosjektet ETC – FRA EVENTYR TIL CYBERSPACE engasjerer pr. 9. november nær 120 barn i følgende 13 worksshops :pantomime, sang, Halloween, etiopisk dans, salsa,rasta-fletting, eventyr på bosnisk, kosovoalbansk klubb, griama-dans, digital kunst, skriveverksted for jenter, treverksted, internasjonal eventyrgruppe.
29. september avsluttes en samordningsgruppe mellom allaktivitetshuset og Kilden sitt arbeid og vedtar en felles rapport – der det bl.a. framheves :
Kilden skal videreutvikles til et kulturhus/aktivitetshus for barn og unge
Arendal Internasjonale Kultursenter skal videreutvikles som et allaktivitetshus hvor den internasjonale satsningen er en integrert del
Kilden og AIK oppretter/velger hvert sitt “utviklingsstyre”
Knytte lokale prosjekter til “KULTUR 2000”-PROGRAMMET til EU
Utvikle “organisasjonsfellesskap” ; program/tilskuddsområder nasjonalt og nordisk
Og under kvantitative og kvalitative styringsmål under økonomiplanen 2000 – 2003 .
Arendal Internasjonale Kultursenter skal videreutvikles som et allaktivitetshus hvor den internasjonale satsningen er en integrert enhet.

Prioriterte områder:
Utvikle AIK videre som med knutepunkt i flerkulturelt arbeid
Utvikle samarbeidet med vennskapsbyene og Rezekne innen kulturarbeid/frivillige organisasjoner
Utvikle kunskap og kompetanse om EU/EØS-prosjekter og programmerVurdere, i nært samarbeid med Kilden Aktivitetssenter, muligheter for fellestiltak/samordninger

2000

Stiftelsen Gamlebyen skole ble nedlagt av kommunen. Kommunen overtar alt ansvar og vedlikehold. Det førte til nedbemanning og en negativ utvikling på senteret.

2001

1. januar ble det startet opp et ”Lag og Foreningskontor ” i 1 etasje. Hvor formålet var å gi lag og foreninger tilgang til kopimaskin ,fax og sekretærhjelp. Mens sysselsettings gruppa videreførte sitt arbeide.

På slutten av året så det ut til og nærme seg slutten for Arendal Internasjonale Kultursenter. Det ble fremmet forslag fra kommunen om og selge ut flere kommunale bygninger deriblant Arendal Internasjonale Kultursenter.

2002

31. januar ble ”Lag og Foreningskontoret ” offisielt avsluttet og det samme ble sysselsettingsprosjektet.

Det ble i februar ansatt ny driftsansvarlig: Ole Johan Lillegaard, han har lang fartstid i byens musikk og festival liv. Det ble straks laget en strategi for å synligjøre aktivitetene på senteret, en gruppe støttespillere kom på banen og det ble en lang kamp med mye lobbyvirksomhet.

Arendal Internasjonale Kultursenter ble egen sak i bystyret i Juni . Et grundig saksfremlegg fra Kultur & Fritid om konsekvensene og alternativene ble lagt frem samtidig som en loggføring av aktiviteten dokumenterte ca 1000 besøk i pr.mnd. i april og mai .Brukerne på huset laget en underskrift aksjon som fort samlet inn over 400 underskrifter.

Tradisjonen med Åpent Hus ble gjenopptatt i Juni mnd. og ble en suksess med dans, teater, musikk og eksotisk mat. Byens befolkning viste sin støtte med sitt nærvær, og flere politikere var innom. Bystyret behandlet saken om mulig salg i Juni.

Der ble det vedtatt å videreføre senteret som Kultursenter med styrket bemanning og styrket vedlikehold.

Sitat: ”Alle brukere får bli .AIK videreføres som et aktivt Kultursenter for foreninger og lag, samt som et flerkulturelt senter med nasjonalt ry- og kan fortsatt være et fyrtårn for byen.”

Kafé munken utvidet med flere ansatte og øker årsomsetningen. I november ble det arrangert en kulturuke med: Dukketeater, dans og konsert med husets musikere. 2002 var et godt år med økt utleie og aktivitet. Men uendret bemanning.

2003

Men Arendal Internasjonale Kultursenter vil fortsette i fremtiden. Det nye kommunebudsjettet for 2003 gav dessverre ikke rom for den ambisiøse satsingen som bystyret la opp til i Juni og det ble bare en grunnbemanning med 50% stilling som driftsansvarlig (istedenfor 100%), 20 % stilling vaktmester og 20% renholder. Samtidig som en større satsing på vedlikehold ble utsatt. Det ble da vanskeligere videreutvikle senteret som ønsket.

2004

Status for økonomi og bemanning er uendret dette året .På tross av dette er det etablert et dramarom i 3 etg. som viser seg å bli mye brukt utover året. Vi holder vårt Åpent Hus som vanlig 29. mai. Med stor deltakelse fra brukere.

Nytt dette året er en markering og feiring av African union Day i ballsalen. African Club står for dette arrangementet. African Club har etablert seg på senteret og har blitt en viktig drivkraft.

2005

Ad Hoc komiteen ledet av Arne Bergersen ( KRF) ser på alle bygg knyttet til Kultur og idrett og har noen møter på Senteret. Det blir omvisning og det snakkes om hvor positivt det er med så mye aktiviteter samlet på et sted. Konklusjonen blir allikevel at alle aktiviteter kan jo flyttes til forskjellige andre lokaliteter.
Husets brukere er rystet og hele grunnlaget for senteret vil da falle sammen. Et allaktivitets hus som Arendal Internasjonale Kultursenter er, har mangfold, lavterskel, en blanding av unge og voksne. Stedet hvor rockeband, kunstmalere, dansere, teater og flerkulturelle møtes har vært bærebjelken i hele senterets historie. Bystyret klarer ikke å ta en avgjørelse og utsetter saken nok en gang. Agderposten skriver i sin leder ” Gamlebyens skole ligger som en uløst sak på rådmannens bord.” Nok en komite blir satt ned i 2006.

 

 

2006

Kultur og næringskomiteen lager en ny komite og det lages nye forslag som skal ta den endelig avgjørelsen. Tone Forsgaard (H) leder dette arbeidet. Entrepenør Stærk og co blir egasjert. Det kommer opp nye planer og 2 visjoner om et kulturelt storsenter med en prislapp på ca. 25 mill og en plan som vil koste ca. 45 mill. Dette siste forslaget tar inn et kjøp av nærmeste bygget (Adel Ellefsen bygget) hvor det skal lages for eksempel kafe og rom til utleie. I det billigere alternativet skal det sprenges inn i fjellet nede ved veien. Slik at man kan lage ene heis og en hovedinngang der. Rådmannen vil det annerledes og ønsker og sikre bygget for 9 mill. Alle forslag stemmes ned av Kultur og næringskomiteen i et møte 1 uke før bystyrets endelige behandling. Den største mobiliseringen senteret har sett blir satt i gang av en støttegruppe, allerede etter få dager begynner politikerne å merke at dette var ingen klok avgjørelse.

På et folkemøte etter 4 dager forsikrer Ordfører Torill Rollstad Larsen at salg og nedleggelse er uaktuelt. Men bystyret har enda ikke sagt sitt. Det blir stor media dekning med TV og Aviser tilstede, det samles inn hele 3000 underskrifter til støtte for senteret. Det var til og med en Internett støtte aksjon som samlet ca. 200 støtte erklæringer fra hele landet. Bystyret stemmer med 33 for, 6 stemmer mot å bevilge 9 mill. til Kultursenteret. Halve Frp sin gruppe stemmer for senteret og dette må vel kalles for et tverrpolitisk vedtak. Et mørkt kapittel i Arendal Internasjonale Kultursenter er over. Det er heldigvis ikke siste kapittel. Nå preges bygget av det økende forfallet.

2007

Dette året taes det avgjørelser som setter i gang bevilgningene og det innarbeides renovering av bygget for året 2008 med 1 mill. og det ventes en økning til 8 mill i år 2009. For året 2008 ble det bevilget en økning i bemanningen og driften dette tilsvarer en økning på 600.000 kr. 2007 er ellers preget av stadig økende aktivitet.

Kulturskolen har sine drama aktiviteter her og huset er mer levende enn noensinne. Men forfallet øker i 2007 og noen straks tiltak blir satt i verk for å hindre store vannlekkasjer i vegg og tak i spesielt i Kafe Munken`s lokaler.

Blir et merkeår med en begynnende oppussing av taket og etterhvert fasade. Brukerstyrt Senter etablerer seg i 2 etg. som et tiltak under Psykisk helse. Det ble et stort Åpent Hus arrangement i år som samlet flere hundre mennesker i heldags arrangementet. Det ble avsluttet med grill fest og reggae party på den nyoppussede uteområdet. Det blir oppstart av oppussing av fasade, tak og vinduer. Driften og aktiviteter fortsetter nesten som før. Det bli arrangert Sprø musikk fest 17. oktober med bla deler av White Lord Jesus på scene. Dette arrangementet trekker fullt hus. Liveopptak fra festen ligger ute på Youtube.

Det er en del utfordringer når vinduer blir byttet, men brukerne har visst stor tålmodighet og flere kurs tilbud blir til. Oppussingen fortsetter i 2009. 2008

2009
Vinteren forsinker arbeidet, i tillegg til de arbeidene med skadene som vannet har gjort innvendig. Dette har spesielt gått utover Kafe Munkens lokaler og flere et av rommene på loftet. Alle vannskader blir fikset og bygget får etter vært en høy standard innvendig. Det blir fikset opp endel slitasje på fellesområder. Det blir utbedret brannvern og gjennomført enøktiltak. Det ble pusset opp for 8-9 millioner.

30. Mai ble det markert en innvielse av senteret med flott arrangement med Salsa orkester og grillmester i gården foran bygget. Høstprogrammet denne gang blir veldig spennende og variert med: workshops, konserter, foredrag og filmvisning. Vi har fått mye hjelp fra nye samarbeidspartnere som Aust Agder kulturhistoriske senter, Arendal historielag, Arendal Musikkråd og enkeltpersoner. Aktiviteten har øket og helger taes mer og mer i bruk.

Munkehaugen Scene er etablert denne høsten og fører til mange nye besøkende og etterhvert mange konserter.

2010
Rytmiskfabrikk oppstår med base på Munkehaugen, det er et regionalt talentutviklings program som er støttet av Fylket, Kulturådet , Sparebanken og Innovasjons Norge gjennom Sørf tidligere Kristiansand rock city.

2011
Munkehaugen Scene er godt etablert gjennom våren, 2 dagers utekonsert: Soulmeeting med kjente Blues folk og dagen etter Musikkens dag som gjenoppstår i Arendal. Musikkens dag arrangeres av bare ungdommer som har gått Festival skole i regi av Rytmisk fabrikk. Utekonsertene samler tilsammen 300. Vi arrangerer platemasse for første gang på mange år med fullt hus.

Økende aktiviteter utover høsten med et høstmarked som det store arrangementet i høst.

2012
Munkehaugen scene når nye høyder, foreningen med frivillige i Munkebusiness som tar seg av alle konserter er støttet av Norsk kulturråd. Det er har mer besøk enn før og et veldig bra konsertprogram. Senteret overtar en utescene som gjør at konsertarrangering er enklere i fremtiden. Programmet toppes med utekonsert med Vidar Busk and Vidar Busk & His Trouble of Bubble, The South og Sprømusikk festivalens 30 års jubileum.

Rytmisk fabrikk prosjektet fortsetter og bringer oss celebre gjester på Musician meetings som Arild Andersen og Amund Maarud.

2013
Munkehaugen scene får støtte til å pusse opp lokalet fra Musikkutstyrsordningen. 25.000 kr bidrar til at vi får en oppbygd scene og får dempet akkustikken. Det er brukt ca 60 dugnadstimere på dette prosjektet, de 3 første konsertene er fullt hus og Munkebusiness som er husets egen konsertforening får 70.000 kr fra Kulturrådet i år. Det brukes ca 200 dugnadstimer iåret fra den flittige gjengen. Det er fjerde året som det holdes utekonsert sammen med Arendal Bluesklubb. Åpent Hus kommer tilbake for første gang på flere år.

2014
Munkehaugen går inn i ett år med stor vekst i aktiviteter samtidig kommer det signaler om at Kafé Munken vil flytte til Stoa. Etter nyttår så meldte 2 store foreninger sin interesse i å leie på munkehaugen. Arendal swingklubb med sine 200 medlemmer og Arendal fotoklubb med nærmere 100 medlemmer ble ønsket velkommen. Antall konserter satt ny rekord med 25 arrangement. Det er det høyeste tallet siden senteret startet. Det ble notert 1700 gjester samlet på disse arrangementene. De fleste er i regi av Arendal rock klubb og Munkebusiness arrangørforening som ble stiftet av ildsjeler på huset i 2009. Talentprosjektet Rytmisk fabrikk som er støttet av Fylkeskommunen får mer og mer en regional betydning. Det nye rusfrie ungdomsprosjektet Café frekvens åpner på våren og har åpent hver torsdag, Munkehaugen scene ( 1 etg. ) lokalet blir nå brukt hver uke denne høsten. De viktigste arrangement utenom åpent hus dette året er utekonserten ”musikkens dag ” som samler 150 mennesker og tango konserten med La anderiega fra Argentina. Denne konserten samler 70 tangoelskere i kafé munkens lokaler. Disse kommer fra hele sørlandet.

Aktiviviteten øker og senteret blir mer og mer synlig. Arendal kommune mottar Norges Musikkråd sin pris som Norges musikk kommune under Arendals Uka sammen med alle korps kor festivaler og andre musikkforeninger. Det
er klart at Munkehaugen Kultursenter, Talentprosjektet Rytmisk fabrikk med sin aktive rolle og Arendal Kulturskole ser fremover med nye prosjekter har stor betydning for prisen. Bufdir sentralt går inn med 350.000 kr fra fattigdomsmidler for å styrke den rusfrie ungdomskaféen og et gratis musikktilbud for utsatte grupper som flyktninger og barn med dårlige levevilkår. Dermed er det etablert et kafétilbud 2 g i uken.

2015
Det fattes vedtak om å si opp noen leietakere for å gi rom for Arendal kulturskole sin musikkavdeling. Oppussing av undervisningsrom 3. etg er fullført. Munkehaugen kultusenter feirer 25 år høsten 2015 med en rekke konserter. Prosjektet rusfri kafé som heter Cafe Frekvens er for ungdom i 1 etg / konsertrom, dette tiltaket ble startet opp og har gitt en betydelig økning i besøkende. Det ble også startet et prosjekt som heter Coffee art & music et fotoprosjekt og musikkprosjekt for ungdom gjennom foreningen Munkebusiness arr. forening som i utgangspunktet har konserter for enhver smak. Støttet av Gjensidige stiftelsen med 100.000 kr.

2016
Dette året er preget av mye konserter som arrangeres på dugnad, utekonserten samlet nærmere 250 personer og i 2 etg på Munkehaugen ble det arrangert Enslaved konsert i forbindelse med et arrangør kurs. Dette året viser at det nå over 8000 besøk gjennom året. Dette er tall vi ble overasket over å få kartlagt. Av dette er det ca 900  på konserter fordelt på 19 konserter.

2017
Munkehaugen sine aktiviteter og besøk øker. Munkehaugen scene som er en godt etablert scene har i løpet av året hatt besøk av Sondre Lerche, Ida Jenshus, Kristian Kristensen, Thulsa Doom og mange andre kjente og ukjente artister. Det er Arendal Rock klubb og Munkebusiness arr. forening som står for dette. Det er nærmere 20 konserter i året og det ble i 2017 solgt ca 1000 billetter. Vi har samlet ca 8000 besøkende i året utenom virksomheten til Arendal Kulturskole. Arendal Swingklubb har ca 200 medlemmer og holder dansekvelder hele året.  Munkehaugen er et svært levende hus. Munkebusiness arrangør forening får bevilget 222.000 fra Musikkutstyrsordningen og 235 000 fra Gjensidige stiftelsen til investering i nytt konsertfremføringsutstyr, lysutstyr, filmutstyr mm. og dette bidrar til en oppgradering av scene til 05. millioner. 1000 billetter selges nå årlig på 20 konserter med både kjente og ukjente artister.

2018
Dette året blir et utfordrende år, det kommer opp en ny sak om avvikling av kultur i senteret og flytting av noen av aktivitetene nærmere sentrum i kommunens nye satsning i det gamle politihuset og posthuset. Det blir nå et hovedfokus på på barn, ungdom og øvingslokaler. Det blir en utsettelse av saken og det ventes en ny sak i 2019 om senteret kan gjøres om til en stiftelse. Senteret har ca 8000 – 9000 besøk årlig i tillegg kommer Kulturskolens aktivitet som midlertidig er på senteret og legger  beslag på store deler av senteret.

2019
Året ble et vanskelig år med ingen konkrete løsninger for eventuell fremtidig drift når Kulturskolen flytter ut. Senteret sin fremtid er ennå ikke behandlet politisk og flere aktører har kommet til før å se på løsninger. Det ble dannet en venneforening for senteret som har noen tanker om videre drift. ” Formål å fremme medlemmenes interesser. Bidra til å utvikle  Munkehaugen til et attraktivt senter for kulturlivet. Sikre stabil  økonomisk drift. ” Arendal Kulturforum har og visst seg å være en kraft som holder tak i å foreslå eventuelle løsninger. Munkebusiness arrangørforening og Arendal Rock Klubb har signalisert at de ønsker og overta å drifte scene med konserter og salg av øl/vin. Administrasjonen av senteret blir nedskalert fra 1 januar 2020 så det blir ingen lederfunksjon som før. Det er fortsatt et visst håp blant brukere og politikere på at det må komme istand en løsning som kan fortsette en driftsform som er bærekraftig de neste årene.

2020

Munkehaugen kultursenterer er stengt etter 30 år med drift.

1 Juli. 2020

Arendal kommune har nå trekt ut den siste ansatte på driften på Munkehaugen. Det betyr at utleie ikke vil finne sted. Det er i høsten 2020 planlagt forhandlinger om og ovedra bygget til et ideelt AS. Det ble bystyrevedtak om at det ideelle AS får leie bygget vederlagsfritt i 1.5 år med opsjon om å kjøpe bygger for kr 1,- når leieperioden er ferdig. Nå blir det spennende å høre om Scenekunst sør, Sørf og Agder kunstsenter får til en avtale med Arendal kommune.