Stikkordarkiv: Kaffe

Café Lindvedske Hus 1998-2019

1998 -Café Lindvedske Hus ble startet av Bryan Hayes 24 november 1998.
2006 – André Fjeldseth overtar driften.
2008 – Nye drivere av Lindvedske. Da er det Morten Ugland og selskapet Cafe Lindvedske AS som overtar.
2013 –  I november over tar Cuma og Amra driften.
2019 – I juni må Cuma og Amra må legge ned driften.  27 juni overtar nye eiere driften. Stavros Kataros er nå nye eier.

Cafe Lindvedske får i løpet av 2019 enda en eier og får nå nytt navn, Den Lille Andeunge. Samme eiere som hos Lille Andevinge

Cafeen har siden 1998 holdt den samme stilen og den gode stemningen Bryan startet med.

 

Det Lindvedske hus er en kjøpmannsgård fra 1700-tallet på Nedre Tyholmsvei på Tyholmen i Arendal.

Huset hadde tidligere matrise nummer 229 og sto opprinnelig ved Trefoldighetskirken, men ble revet i 1972 for å gi plass til Citygården. Det ble gjenoppført på dagens tomt i 1977–1978 av Arendal Kunstforening. Opprinnelig er huset bygd i 1710, og ombygd til rokokkostil i 1765. Det var først eid av Ove Nielsen Lindved (1683-1716) som var Arendals første postmester, og som hadde postkontoret i huset. Var i Lindvedt-familien frem til 1895, og Arendal Totalavholdsforening eide det i 1972 da det ble revet.

Riksantikvaren har utført fargeundersøkelsene som ligger til grunn for husets utvendige farge.