SiliconCity

En oversikt hentet ut ifra 3 håndskrevne plakater ‘The Sound of Silicon – En bedriten SHiTorie!’, ‘Traces, Phases & The Smell of Incense’ og ‘Arendal, Silicon City & Risør Råkks!’

Info om alle band blir jevnlig oppdatert.