Underwing

Bandnavn
Underwing

Når ble bandet startet
2016

Øvingssted
Gamlebyen

Musikkstil

Bandmedlemmer
Enyeto Kotori
Joachim Walle Michalsen
Thomas Myhren
Jesper Murphy
Magnus Christiansen

Bandets historie og diskografi
Underwing ble dannet i 2016 og fant fort frem til sitt unike musikalske uttrykk. Ved å blande de svingene rytmene fra 70-tallets rock, den melankolske atmosfæren fra 90-tallets grunge og kompleksiteten fra moderne progressiv metal har bandet lagd et lydbilde som best kan beskrives som progressive grunge.

Tekstene som akkompagnerer musikken formidler et budskap hvor psykisk helse står sentralt. I dagens samfunn har psykiske utfordringer som angst, depresjon og ensomhet økt i omfang uten at dette har medført større åpenhet rundt problematikken. Dette søker Underwing å gjøre noe med ved å levere låter med tunge budskap og melodiøse lydlandskap.

Bandet gav ut sin debut utgivelse «Kaela Upsweep» på Pinecone Records den 20. Mai 2017 og på utgivelsesdatoen donerte bandet 30% av platesalget til Rådet for psykisk helse. Utgivelsen ble møtt med gode kritikker både nasjonalt og internasjonalt der blant annet NRK Sørlandet omtalte debuten som «tung, alvorlig og kompromissløs rock».

Posten har blitt vist 556 ganger