Torine

Bandnavn
Torine

Når ble bandet startet
2015

Øvingssted
Arendal

Musikkstil
EDM/Pop

Bandmedlemmer
Torine Michelle Jensen Bjåland

Bandets historie og diskografi

Med en forkjærlighet for “rock chicks”, elektriske gitarer, flotte refrenger og et nostalgisk forhold til 2000-tallet, har 21 år gamle Torine allerede markert seg som et annet tilskudd til den skandinaviske popfloraen. Fra familiesang til hjemmebrente CDer via Idol, helt til fullsatte stadionkonserter med store artister; drømmen er fortsatt å lage musikk som snakker til og hjelper mennesker, samt å fortelle historier fra et litt annet perspektiv.

Enten du har hørt om Torine eller ikke, har du sannsynligvis hørt vokalen hennes. I 2019 herjet hun hitlistene ved å synge på Alan Walker, Tungevaag og K-391s «Play», en nyinnspilling av Mangoo-klassikeren «Eurodancer».

110M streams pluss en tur i Europa og Asia senere, signerte hun med Universal Music Norway og ga ut sin første singel «Dancing in My Sleep» – en bittersøt debut om å komme vekk fra virkeligheten. Hun fulgte opp med den gitardrevne «Make U Cry», gulvfylleren «Cliche» og avsluttet 2020 med sangen «Stupid Things», som er en lydfull tilbakevending til en tid som ligger et sted mellom euforisk pop og High School-rock. Etter hvert som utgivelsene hennes har vokst, har også antall streams, antall lyttere og hennes musikalske ambisjoner vokst. Sangene veksler mellom lette og mer seriøse temaer, sidestilt av lyd, tempo og produksjonsverdi som er leken og oppløftende. Torine sier «Musikk har hjulpet meg gjennom noen vanskelige tider i løpet av livet mitt, og mitt største ønske er at musikken min kan gjøre det samme for andre mennesker».

Den første utgivelsen i 2021, «Bored» viser Torine fra en mørkere side. Sangen peker på de tidlige noughies ‘Britney Spears og Avril Lavigne, med et sus av gitarer og organiske trommer i miksen; «Britneys onde lillesøster», hvis du vil. Eller som hun sier i det andre verset: “I’m not Britney but my tankes are toxic…”. I løpet av 2021 vil mye musikk utgis, og det hele vil kulminere i et konseptuelt album i september, der vi får et dypere innblikk i Torines musikalske univers.

 

With a penchant for “rock chicks”, electric guitars, great choruses and a nostalgic relationship to the 2000s, 21-year-old Torine has already marked herself as a different addition to the Scandinavian pop flora. From family singing to home-burned CDs via Idol, all the way to packed stadium concerts with big artists; the dream is still to make music that speaks to and helps people, as well as telling stories from a slightly different perspective.

Whether you’ve heard of Torine or not, you’ve probably heard her vocals. In 2019, she ravaged the charts by singing on Alan Walker, Tungevaag and K-391’s “Play”, a remake of the Mangoo classic “Eurodancer”.

110M streams plus a tour in Europe and Asia later, she signed with Universal Music Norway and released her first single “Dancing in My Sleep” – a bittersweet debut about getting away from reality. She followed up with the guitar-driven “Make U Cry”, the floor-filler “Cliche” and ended 2020 with the song “Stupid Things” which is a sonic throwback to a time nestled somewhere between euphoric pop and High School rock. As her releases have grown, so too have her number of streams, number of listeners and her musical ambitions. The songs alternate between light and more serious themes, juxtaposed by sonics, tempo and production value that is playful and uplifting. Torine says “Music has helped me through some difficult times during my life, and my biggest desire is that my music can do the same for other people”.

The first release in 2021, “Bored” shows Torine from a darker side. The song points to the early noughties’ Britney Spears and Avril Lavigne, with a flurry of guitars and organic drums in the mix; “Britney’s evil little sister”, if you will. Or as she states in the second verse: “I’m not Britney but my thoughts are toxic…”. During 2021, a lot of music will be released and it will all culminate in a conceptual album in September, where we will get a deeper insight into Torine’s musical universe.
Facebook kommentar

Posten har blitt vist 140 ganger