Grandtaket 1975-2004

Åpnet mai 1975 av direktør Githmark. Finner ingen info som verifiserer at det ble stengt i 2004, men etter dette året finner man ingen spor etter annonser eller lign i aviser.

Det var også flere drivere av Grandtaket, men ingen dokumentasjon på dette.

Posten har blitt vist 1286 ganger